24 درس وارن بافت به سهامدارانش

24 درس وارن بافت به سهامدارانش

 هر ساله وارن بافت نامه ای سرگشاده به سهامداران Berkshire Hathaway می نویسد. در طول 40 سال گذشته ، این نامه ها به سالانه مورد نیاز سالانه در سراسر سرمایه گذار تبدیل شده اند ، و این بینش را در مورد چگونگی تفکر بافت و تیمش در مورد همه چیز از استراتژی سرمایه گذاری گرفته تا مالکیت سهام تا فرهنگ شرکت و موارد دیگر ارائه می دهند.

    لینک کوتاه: