گوهر – صندوق سکه طلای کیان

گوهر – صندوق سکه طلای کیان

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به شناسه ملی 14007236172 صندوقی با ساختار قابل معامله محسوب می شود. در تاریخ 1396/9/7 تحت شماره 43360 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ 1396/105 تحت شماره 11556 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. مجوز فعالیت صندوق در نامه شماره 121/49033 مورخ 1396/11/12 صادر شد .

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا-سکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

مرکز اصلی صندوق سکه طلای کیان در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان یونیک،پلاک 19 ، طبقه 4 واقع شده است.

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق منتهی به 29 اسفند می باشد.


نشانی کارخانه :   میدان آرژانتین-خیابان الوند-پلاک19-طبقه چهارم


نشانی امور سهام(گوهر) : میدان آرژانتین-خیابان الوند-پلاک19-طبقه چهارم


تلفن امور سهام :    47180000 (021)


وب سایت :   www.kianfunds3.com

    لینک کوتاه: