وسدید – گروه صنعتی سدید

وسدید – گروه صنعتی سدید

 

• معرفی شرکت

ماموریت گروه صنعتی سدید به عنوان یک شرکت هولدینگ با رویکرد ارزش آفرینی و هم افزایی اقتصادی، انجام پیمانکاری عمومی در زمینه های نفت، گاز، آب، انرژی، شکر و تولید لوله های قطور انتقال نفت، گاز و آب با فناور یهای روز آمد، متنوع و توسعه فعالیت و مشارکت در صنایع مرتبط می باشد که با توجه به سابقه طولانی ، تخصص و توانمند یهای فنی به عنوان سازمانی معتبر در کشور و منطقه شناخته می شود. با توجه به ماهیت کسب و کارهای موجود کارفرمایان دولتی اصلی ترین مشتریان گروه می باشند.

چشم‌انداز گروه صنعتی وسدید : به کارگیری فناوری های نوین و کارآمد، مدیریت روزآمد، نوآوری و بهبود مستمر در ۵ سال آینده سدید را قادر می سازد تا در ردیف شرکتهای تراز اول در تولید لوله های آب، نفت و گاز و اجرای پروژه های پیمانکاری در بازار داخلی به شمار آمده و دارای توان حضور در بازار جهانی باشد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وسدید


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وسدید)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وسدید


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/08

زیان خالص به ازای هر سهم: 81 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  سرمایه گذاری


نشانی دفتر : تهران، ضلع شمالی بلوار میرداماد، بعد از پمپ بنزین، پلاک 185


نشانی امور سهام : تهران ، ضلع شمالی بلوار میرداماد ، بعد از پمپ بنزین ، پلاک 185


تلفن امور سهام :       (داخلی 108)  22269993 (021)


وب سایت :   www.sadid.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: