خبهمن – گروه بهمن

خبهمن – گروه بهمن

 

• معرفی شرکت

گروه بهمن در سال 1331 به نام شرکت سهامی ایران خلیج کو تاسیس شد. در سال 1378 با تغییر نام شرکت به گروه بهمن، حوزه فعالیتها به زمینه های تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری توسعه یافت.

کسب افتخاراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکتهای برتر ، قرار گرفتن در ممیان کیفی ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات ، سودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشان های متعدد ملی در حوزه های تعالی سازمانی، کیفیت ، بهره وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، از دستاوردهای این مجموعه می باشد.
در سال 1395 با رویکردی جدید و ماموریتی متفاوت از گذشته ، آن شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید. ماموریت اصلی این شرکت ، پوشش نیازهای بازار حمل و نقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه از دوچرخ تا 18 چرخ  و در قالب شرکتهای ایران دو چرخ ، بهمن موتور، سیبا موتور و بهمن دیزل ، بلدیت لازم را کسب نموده و نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای کار و تجاری ایفا نماید.
هم اکنون شرکت در سه حوزه اصلی خودرو، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی و سرمایه گذاری مالی مشغول به فعالیت می باشد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی خبهمن


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (خبهمن)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص خبهمن


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 324 ریال
سود نقدی تصویب شده: 400 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 207 ریال
سود نقدی تصویب شده: 190 ریال


 

موضوع فعالیت :  1-اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو. 2-ایجاد شعبه ، اعطا وقبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی وخارجی در راستای فعالیت اصلی. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وتاسیس هرنوع شرکت خرید وفروش سهام سایر شرکت ها وموسسات .


نشانی دفتر :   تهران، بزرگراه شهید لشگری  (جاده مخصوص کرج) کیلومتر 13 ،پلاک 279


نشانی امور سهام : تهران، بزرگراه شهید لشگری  (جاده مخصوص کرج) کیلومتر 13 ،پلاک 279


تلفن امور سهام :   48097485 و 48097797


وب سایت :   www.bahman.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: