کلر – کلر پارس

کلر – شرکت کلر پارس

ماهیت کسب و کار

شرکت کلر پارس(سهامی عام) به شناسه ملی 10200105825 در تاریخ  04 / 07 / 1366 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. طی شماره 67210 مورخ  04 / 07 / 1366 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. به استناد صورتجلسه مورخ  22 / 12 / 1367 مجمع عمومی فوق العاده و به موجب آگهی تغییرات شماره 2 / 5588 مورخ 1368/3/1 مرکز شرکت از تهران به تبریز انتقال یافت. طی شماره ثبت 4489 در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ  05 / 11 / 1379 به بهره برداری رسید.

تاریخچه شرکت

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31 / 04 / 1397 که در مورخ 22 / 05 / 1397 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان تبریز به ثبت رسید. در اجرای مفاد ماده 111 قانون مالیات های مستقیم ” شرکت فرآیند گستر تأمین” (سهامی خاص) در شرکت کلرپارس (سهامی خاص) ادغام گردید. کلیه حسابهای شرکت مزبور در اجرای ماده فوق به شرکت کلر پارس انتقال یافت و کلیه عملیات در سال ادغام در دفاتر شرکت کلر پارس ثبت گردید.  طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26 / 05 / 1398 و بر اساس مجوز شماره 53594 / 122 مورخ 11 / 06 / 1398 سازمان بورس اوراق بهادار که طی شماره 139830404075006804 مورخ 1398/6/26 به ثبت رسید.

شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه شرکت بر اساس فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب و ارزش اسمی سهام از ده هزار ریال به هزار ریال تغییر یافت. با پذیرش سهام شرکت از تاریخ 18 / 04 / 1398 در بازار دوم فرابورس ایران موافقت شد. از 04 / 10 / 1398 شرکت نزد سازمان بورس ثبت گردید و در حال حاضر در بازار اول فرابورس قرار دارد .

شرکت کلر پارس جز شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) است. شرکت نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت آذربایجان شرقی ، تبریز ، بخش مرکزی تبریز ، آزادی، خیابان پاستور جدید 6 – بلوار آزادی – پلاک 71 – طبقه دوم است. کارخانه آن در کیلومتر 20 جاده تبریز – تهران ، ابتدای جاده باسمنج واقع است .


فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

تأسیس، ایجاد و اداره کارخانجات تولیدی شیمیائی

واردات ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه و یا هر نوع کالاهای مجاز برای کارخانه های مذکور

مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی

سرمایه گذاری در سایر مؤسسات در جهت تأسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی

واردات لوازم و تجهیزات و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی

خدمات تولیدی و مهندسی کپسول های کلر مایع و هیدروژن ، تست و شارژ آن

انجام خدمات آزمایشگاهی و در صورت ضرورت قانونی ایجاد موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت.

وب سایت :  https://www.chlorpars.com

    لینک کوتاه: