شکف – کف

شکف – کف

 

• نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی شکف


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شکف)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شکف


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/28

زیان خالص به ازای هر سهم: 2845 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/25

زیان خالص به ازای هر سهم: 2820 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تولید محصولات شوینده


نشانی کارخانه :  تهران، کیلومتر 17 جاده قدیم کرج، ایستگاه داروگر


نشانی امور سهام :  تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، پلاک 72


تلفن امور سهام :    4-22058783 – 25973225 (021)


وب سایت :    www.kafsa.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: