آبین – کشت و صنعت آبشیرین

آبین – کشت و صنعت آبشیرین

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی آبین


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (آبین)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص آبین


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/14

سود خالص به ازای هر سهم: 120 ریال
سود نقدی تصویب شده: 70 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  انجام کلیه امورمربوط به کشاورزی، اجرای عملیات مکانیزه کشاورزی (زراعی و باغی)، تسطیح، تهیه ادوات وماشین آلات کشاورزی مربوطه،دامداری، پرورش آبزیان، طیور، صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزی – مواد غذایی، سایر فعالیتهای مرتبط به موضوع شرکت ومجاز طبق قانون تجارت


نشانی دفتر :   کاشان، خیابان 22 بهمن، روبروی سازمان تامین اجتماعی، کوچه شهید عرفاتی


نشانی امور سهام : کاشان، خیابان 22 بهمن، روبروی سازمان تامین اجتماعی، کوچه شهید عرفاتی


تلفن امور سهام :    9-55472227 (031)


وب سایت :   www.abshirinco.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: