حفجر – کشتیرانی والفجر

حفجر – کشتیرانی والفجر

تاریخچه فعالیت :

در سال ١٣۶۵ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(حفجر) به منظور تداوم و سرعت بخشیدن بر روند حضور تخصصی خود در مناطق گهرخیز خلیج فارس و دریای عمان شرکتی مستقل به نام “والفجر ٨” را تاسیس نمود که متعاقباً در سال ١٣٨٢ به نام شرکت کشتیرانی والفجر تغییر نام یافت. شرکت کشتیرانی والفجر (سهامی عام) در تاریخ 1365/2/22 به عنوان شرکت سهامی خاص تحت شماره ۵٩٩٧٢ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شناسه ملی ١٠١٠١٠۵٠٢٠٩ در تهران به ثبت رسید و از تاریخ 1365/5/25 شروع به فعالیت و بهره برداری نموده است که در تاریخ 1382/11/1 و به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ 1382/8/29 و 1382/9/23 به شرکت سهامی عام تبدیل و ارزش اسمی هر سهم از مبلغ ١٠,٠٠٠ ریال به ١,٠٠٠ ریال کاهش یافته است.

شرکت کشتیرانی والفجر با در اختیار داشتن ١۶ فروند شناور ملکی نخستین شرکت کشتیرانی تخصصی حمل مسافر و بار در حوزه خلیج فارس پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بوده و با دارا بودن ناوگانی مجهز و کادری مجرب نقش شایسته ای را در جابجایی مسافر و حمل بار از بنادر جنوبی کشور به جزایر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین عملیات پشتیبانی سکوهای نفتی و سایر سرویسهای مرتبط با صنعت فراساحل و راهبری شناورهای مختلف در حوزه خلیج فارس ایفا نموده است. در حال حاضر، شرکت کشتیرانی والفجر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.


موضوع فعالیت : 

موضوع فعالیت شرکت کشتیرانی والفجر طبق ماده ٢ اساسنامه عبارتست از :
الف- موضوعات اصلی
* اداره، راهبری، خرید و فروش، اجاره و استیجاره هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار، مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن
* حمل و نقل کالای فله، عمومی و کانتینری و مسافر در آبراهه های داخلی و خارجی

*قبول و اعطای نمایندگی شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی داخلی و خارجی

*بهره برداری از ترمینال های مختلف در بنادر داخلی و خارجی

*ساخت اسکله و ترمینال های مربوط به کالای فله، عمومی و کانتینری در بنادر و شهرهای داخلی و خارجی

*ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور

انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد

*مشارکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری
ب-موضوعات فرعی
١) تصدی هر گونه فعالیت مکمل فعالیت های موضوع بند الف از قبیل احداث، اداره، اجاره، یا استیجاره تاسیسات بندری، انواع پایانه های باری و ارائه خدمات پشتیبانی در خشکی و دریا
٢) انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول مقاصد فوق ضروری یا مفید باشد.


آدرس : تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه شبنم شماره 101

تلفن تماس(حفجر) : 88822015 – 021

وبسایت : http://www.valfajr.ir

    لینک کوتاه: