حاریا – کشتیرانی آریا

حاریا – کشتیرانی آریا

 

• معرفی شرکت

تشویق بخش خصوصی به فعالیت در صنعت حمل و نقل دریایی کشور از جمله سیاستهایی است که دولت ایران، با بیست سال تاخیر اتخاذ کرد و کشتیرانی آریا نخستین شرکتی است که با بهره‌گیری از چنین فرصتی به وجود آمد. با وجودی‌که مراحل راه‌اندازی این شرکت با خروج برخی از اولین گروه بنیان‌گزاران، به تعویق افتاد، اما سرانجام در 21 تیر ماه 1382 شرکت در شرف تأسیس قرار گرفت.

شرکت کشتیرانی آریا در 16 تیر ماه 1383 تأسیس شد.

 موضوع شرکت به شرح ذیل است: اقدام به خرید، فروش، اجاره یا رهن هرگونه شناور دریایی؛ خرید ، فروش ، اجاره یا رهن هرگونه تجهیزات مرتبط با عملیات تخلیه و بارگیری و کانتینر؛ مدیریت شناورهای دریایی؛ مدیریت نیروی انسانی و منابع مالی قلمرو فعالیت دریایی؛ مدیریت بنادر؛ سرمایه گذاری در سایر شرکت‌هایی که مرتبط با موضوع ” شرکت “ باشند ، از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام و سهم ‌الشرکه یا پذیره نویسی سهام؛ اقدام به هرگونه عملیات مجاز بازرگانی.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی حاریا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (حاریا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص حاریا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/07

سود خالص به ازای هر سهم: 395 ریال
سود نقدی تصویب شده:  صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  هرگونه عملیات دریایی بازرگانی و فعالیتهای مرتبط


نشانی دفتر :   تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، کوچه یازدهم، پلاک 1


نشانی امور سهام : تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، کوچه یازدهم، پلاک 1


تلفن امور سهام :   3-88376401


وب سایت :   www.aryashippinglines.com


سال مالی :    10/10

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: