کتاب مالی شرکت ها جلد 1 و 2

کتاب مالی شرکت ها جلد 1 و 2

 

● نام فایل : مالی شرکت ها جلد 1 و 2

● نویسنده : حسین عبده تبریزی و سعید اسالمی بیدگلی و ابوذر سروش

● حجم : جلد اول 5MB و جلد دوم 5MB

● تعداد صفحه : جلد اول 398 و جلد دوم 289

● نوع فایل : PDF

دانلود جلد اول

دانلود جلد دوم

    لینک کوتاه: