کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی لری لوین – larry levin – با ترجمه سعید نجفی

کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی “EMOTION FREE TRADING” توسط لری لوین (larry levin) در ۱۷۳ صفحه تالیف شده است.

 

کتاب معامله گری غیر هیجانی در تابستان ۹۹ توسط سعید نجفی ترجمه گردید و از طریق نشر چالش منتشر شده است.

 

در قسمتی از این کتاب میخوانیم:

شما نمیتوانید بازار را مجبور به انجام کاری کنید و یا آن را تحت کنترل در آورید.
بلکه باید خود را کنترل کنید و کاری کنید که بیشترین نفع را برایتان به همراه داشته باشد.

مشکل عمده این است که اگر ضمیر ناخودآگاه شما احساس کند لایق به دست آوردن پول سریع نیستید، وقتی شانس به شما روی آورد و پول زیادی به دست آورید، ضمیر ناخودآگاه به شما خواهد گفت: « نه، نمی شود این قدر سریع پولدار شد! بهتر است راهی پیدا کنی تا آن پول را از دست بدهی!»

 

کتاب معامله‌گری غیرهیجانی ترجمه سعید نجفی

 

    لینک کوتاه: