اکالا – کارگزاران بورس کالای ایران

اکالا – کارگزاران بورس کالای ایران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی اکالا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (اکالا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص اکالا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/03

سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال
سود نقدی تصویب شده: 150 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

گروه : فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه : اداره ی بازارهای مالی

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: