نشار – کارخانجات پشمبافی افشار یزد

نشار – کارخانجات پشمبافی افشار یزد

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم (نشار)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص نشار


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/19

زیان خالص به ازای هر سهم: 1260 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :    نساجی

نشانی :    یزد بلوار جکهوری اسلامی

شماره تلفن :            02122639354

نمابر :     02122639351

نشانی دفتر :            تهران شریعتی پلاک 1609(نبش خیابان کلاهدوز)برج نگین قلهک طبقه 7 واحد 74

نشانی امور سهام : تهران شریعتی پلاک 1609(نبش خیابان کلاهدوز)برج نگین قلهک طبقه 7 واحد 74

وب سایت :              WWW.KPA.AFSHARTEX@YAHOO.COM

ایمیل :     KPA@AFSHARTEX.COM

سال مالی :              12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: