قزوین – کارخانجات قند قزوین

قزوین – کارخانجات قند قزوین

 

• معرفی شرکت

شرکت سهامی عام کارخانجات قند قزوین واقع در کیلومتر 25 جاده بوئین زهرا در تاریخ 1343/04/02 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و در تاریخ 1345/11/2 با ظرفیت اولیه 1000 تن شروع به بهره برداری نمود و در سال 1346 با توسعه ظرفیت به 2000 تن ارتقاء ظرفیت یافته است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و اداره کردن کارخانجات تولید تصفیه شکر، تبدیل شکر به قند، خرید و وارد کردن کلیه اجناس مورد نیاز کارخانه و صنعت قندسازی ، خرید و یا اجاره و استیجاره زمینهای زراعی و انجام کلیه امور مربوط به زراعت و کشت چغندرقند و سایر

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی قزوین


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص قزوین


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/05

سود خالص به ازای هر سهم: 1001 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/18

سود خالص به ازای هر سهم: 1220 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال


 

موضوع فعالیت : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و اداره کردن کارخانجات تولید تصفیه شکر، تبدیل شکر به قند، خرید و وارد کردن کلیه اجناس مورد نیاز کارخانه و صنعت قندسازی ، خرید و یا اجاره و استیجاره زمینهای زراعی و انجام کلیه امور مربوط به زراعت و کشت چغندرقند و سایر


نشانی دفتر :  تهران، بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، خیابان شهید حمصیان، پلاک 2، واحد 1


نشانی امور سهام :  قزوین، کیلومتر 25 جاده بوئین زهرا


تلفن امور سهام :   32986385(028)  – 33550975(028)


وب سایت :  www.ghazvinsugar.com


سال مالی :    12/29

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: