چکارم – کارتن مشهد

چکارم – کارتن مشهد

 

• معرفی شرکت

شرکت کارتن مشهد در 1363/03/07 تاسیس وتحت شماره 3333 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . درسال 1365 عملیات اجرایی پروژه کارتن مشهد شروع و در ابتدای سال 1369 تولید انبوه وبهره برداری از این کارخانه آغاز شده است. این واحد تولیدی با 67200 متر مربع مساحت و23285 متر مربع زیر بنا بزرگترین واحد کارتن سازی دراستان خراسان می باشد .کارتن مشهد هم اکنون درچهار شیفت تولیدی وبا ظرفیت 40000 تن انواع ورق و کارتن را تولید می نماید.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی چکارم


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (چکارم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص چکارم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/06/31

زیان خالص به ازای هر سهم: 2594 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : تولید و فروش انواع کارتن و ورق


آدرس کارخانه : مشهد-کیلومتر 18 جاده قوچان-شرکت کارتن مشهد


آدرس امور سهام : مشهد-کیلومتر 18 جاده قوچان-شرکت کارتن مشهد


تلفن تماس :  5002158 0511


وبسایت :  http://www.cartonmashhad.co13m


سال مالی :  12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: