کاربرد قیمت پایانی در معاملات

برای اینکه با کاربرد قیمت پایانی در حجم معاملات روزانه بیشتر آشنا باشیم، می بایست یک سری مفاهیم و اصطلاحات اقتصادی دیگر را به خوبی بازشناسیم و بر اساس آنها و با توجه به تفاوت میان قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله، قیمت پایانی را بر اساس حجم مبنا مورد محاسبه قرار دهیم تا بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال نسبت به افزایش و کاهش سهام و حجم معاملات روزانه مطلع گردیم.

کاربرد قیمت پایانی

پیش از آشنایی با کاربرد قیمت پایانی و آشنایی با این مفهوم اقتصادی می بایست در وهله نخست آن را تعریف نمود و تفاوت اساسی و اصولی آن را با آخرین قیمت معامله در نظر گرفت که این دو مفهوم اقتصادی را با هم اشتباه نگرفت. سپس به کاربرد قیمت پایانی اشاره می کنیم. برای بازشناسی این دو مفهوم اقتصادی که از نظر اسمی شبیه بهم هستند، با دوره های آموزشی تحت عنوان آموزش بورس به خوبی می توان این مفاهیم را بازشناخت و از همدیگر آن ها را تفکیک نمود.

تفاوت قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله

یک سهم در طول روز ممکن است معاملات زیادی را با قیمت های مختلف و در اندازه های مختلفی به خود ببیند. در این صورت قیمت پایانی معادل با میانگین وزنی قیمت های مختلف مورد معامله شده در طی همان روز می باشد که تا آن لحظه مورد معامله واقع گردیده است. حال آنکه قیمت آخرین معامله برابر با آخرین قیمتی است که تا آن لحظه مورد معامله واقع گردیده است.

بنابراین قیمت پایانی سهام قیمتی می باشد که در ابتدای روز معامله سهم بر اساس آن قیمت شروع می شود و با هر معامله ای که در روز انجام گیرد، میانگین وزنی آن را تشکیل می دهد و به همین دلیل قیمت پایانی همیشه با آخرین قیمت سهم برابر نیست. چون بر اساس حجم مبنا ما با حجم قابل توجهی از یک سهم در طول ساعات مورد معامله در یک روز هستیم.

توضیح اینکه حجم مبنا به این معناست که قیمت سهام شرکت ها بر اساس مقرراتی که برای آن وضع شده است در طول روز حداکثر افزایش یا کاهش روزانه ای را تجربه خواهد کرد و همین مسئله سبب حجم زیاد معاملات و تفکیک قیمت پایانی با آخرین قیمت معامله شده است.

کاربرد قیمت پایانی

بنابراین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، کاربرد قیمت پایانی این گونه خودنمایی می کند که اگر میزان معاملات صورت گرفته بر روی یک سهم از حجم مبنا کمتر باشد، درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز به تبع آن کمتر از حداکثر میزان یا کاهش تعیین شده بر اساس مقررات خواهد بود.

مثالی برای شفاف تر شدن مسئله

برای اینکه مسئله بهتر و شفاف تر در ذهن جای گیرد بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و نیز بر حسب آموزش تحلیل بنیادی برای کارگزین های خود و علاقه مندان به بازار بورس و سرمایه توجه شما را به این مثال جلب می نماییم: ممکن است قیمت آخرین معامله یک سهم در یک شرکتی طول روز افزایش یا کاهش 4 درصدی را به خود ببیند که این درصد حداکثر نوسان روزانه بر اساس مقررات است. اما چون حجم معاملات روی آن سهم کمتر از حجم مبنا بوده است، بنابراین قیمت پایانی سهم ممکن است با حداکثر 1 درصد افزایش یا کاهش، ثبت و ضبط گردد. درحالی که اگر حجم معاملات با حجم مبنا برابر باشد، میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت پایانی ثبت می گردد. پس کاربرد قیمت پایانی در معاملات انجام شده و بورس بسیار حائز اهمیت است.

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- محاسبه قیمت پایانی سهم و حجم مبنا 

  1. ناشناس گفته؛
    ۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

    با سلام ملاک سود وضرر سهامدار قیمت پایانی است یا اخرین قیمت معامله ؟

لینک کوتاه: