کچینی – چینی ایران

کچینی – چینی ایران

تاریخچه

شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) در تاریخ 1336/10/1 به صورت شرکت سهامی تأسیس شد . طی شماره 5904 مورخ 1336/10/30 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از سال 1337 شروع به بهره برداری نمود. شرکت در تاریخ 1351/11/15 به شرکت سهامی خاص تبدیل و به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1354/9/5 به شرکت سهامی عام تغییر یافت .

با پیروزی انقلاب اسلامی 49/82 درصد سهام شرکت به بنیاد مستضعفان واگذار و در آذرماه 1368 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. 48 درصد از سهام در اختیار بنیاد مستضعفان در تاریخ 1390/12/21 به شرکت گسترش پایا صنعت سینا (هلدینگ بنیاد) انتقال یافت .

در حال حاضر، شرکت کارخانه چینی ایران (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش پایا صنعت سینا است و واحدتجاری نهایی گروه ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد .

مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت آن در شهر تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج واقع است.


فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت (کچینی) طبق ماده 2 اساسنامه، بشرح ذیل می باشد:

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع کاشی و سرامیک بوده است.

الف – موضوعات اصلی :
تاسیس کارخانه به منظور تولید کاشی ، سرامیک ، چینی ، سایر مصالح ساختمانی و بهره برداری از آن و تهیه انواع مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات از خارج یا داخل که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای بهره برداری و عرضه تولیدات شرکت در داخل و خارج از کشور ضروری تشخیص داده شود .
ب – موضوعات فرعی:
مبادرت به هر نوع فعالیتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام مقاصد بالا لازم یا مفید باشد.


موضوع فعالیت : تولید کاشی دیواری و سرامیک کف

آدرس دفتر و امور سهام : تهران – کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج پلاک 283 کد پستی 1399913511

تلفن تماس : 44905001 – 021

وبسایت : www.irana-tile.com

    لینک کوتاه: