چبسپا – بسته بندی پارس

چبسپا – بسته بندی پارس

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی چبسپا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (چبسپا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص چبسپا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1392/02/11

زیان خالص به ازای هر سهم: 2562 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : تولید انواع جعبه های مقوائی

آدرس دفتر و امور سهام : تهران – خیابان شریعتی-خیابان ظفر-پلاک 43

تلفن تماس : 22905694 – 021

وبسایت : http://www.parsprint.org

سال مالی : 09/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: