شپلی – پلی اکریل ایران

شپلی – پلی اکریل ایران

 

• معرفی شرکت

شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ 24 مردادماه 1353 با مشارکت بخش خصوصی و تعدادی از بانک های تخصصی ایرانی و شرکت دوپان دونمور آمریکا تاسیس شد.

ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی اکریل ایران معادل 125.000 تن در سال می باشد. این تولیدات شامل انواع نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک، تاپس پلی استر و چیپس پلی استرالیاف شیشه می باشد.

موضوع فعالیت شرکت برطبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از :

  • 1) احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر، نوار و الیاف اکریلیک در ایران و فروش محصولات آن ها در داخل و خارج از کشور.
  • 2) مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید، خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود مرتبط با موضوع شرکت.
  • 3) سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی صنعتی و معدنی، بازرگانی و خدماتی و خرید و فروش سهام آنها.
  • 4) بطورکلی اقدام و مبادرت به کلیه عملیات صنعتی، تجاری و خدماتی مرتبط با موضوعات فوق الذکر.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شپلی


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شپلی)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شپلی


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/19

زیان خالص به ازای هر سهم: 419 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک


نشانی کارخانه :  اصفهان، کیلومتر 45 جاده مبارکه


نشانی امور سهام :  اصفهان، کیلومتر 45 جاده مبارکه


تلفن امور سهام :    7-33310041 (031)


وب سایت :    www.polyacryliran.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: