وپست – پست بانک ایران

وپست – پست بانک ایران

 

• معرفی شرکت

اهداف و استراتژی های بلندمدت پست بانک ایران : مدیریت و توسعه منابع انسانی، ارتقاء بهره وری رضایت مشتری، توسعه خدمات خرده بانکداری ، توسعه بانکداری الکترونیک، انضباط مالی و مدیریت نقدینگی

ماموریت و اهم وظایف: گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور ، کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی ، انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری ، کمک به کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه های مربوط ، کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، توسعه خدمات مالی خرد با مشارکت باجه های خدمات بانکی روستایی در سراسر کشور

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وپست


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وپست)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وپست


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1396/10/03

سود خالص به ازای هر سهم: 18 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : 1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده. 2-اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان شهید مطهری ، بین سرافراز و کوه نور ، شماره 229


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان شهید مطهری ، بین سرافراز و کوه نور ، شماره 229


تلفن امور سهام :  81564049 — 88540777 (021)


وب سایت :   www.postbank.ir


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: