سپرمی – پرمیت

سپرمی – پرمیت

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی سپرمی


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (سپرمی)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص سپرمی


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1394/12/24

زیان خالص به ازای هر سهم: 1608 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید ورقهای موجدار سیمانی – لوله های ابرسانی تحت فشار – آردواز


نشانی دفتر :   خراسان رضوی – مشهد – کیلومتر 9 جاده سیمان – سه راهی مقصود آباد – کارخانه پرمیت


نشانی امور سهام :  تهران ،سید خندان، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان رودخانه، کوچه زروان، پلاک ۳۹


تلفن امور سهام :      22884999-021


وب سایت :   www.permit.ir


سال مالی :    08/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: