شستان – پتروشیمی گلستان

شستان – پتروشیمی گلستان

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شستان


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شستان)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شستان


• تاریخ و سود مجمع 

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/07/20

زیان خالص به ازای هر سهم: 1 ریال

سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  فعالیت اصلی شرکت : موضوع فعالیت شرکت عبارتست از احداث،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی،فروش،صدورمحصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی ،بازرگانی ،فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه


نشانی کارخانه :  گلستان، گرگان، شهرستان آق قلا، سه راهی گمیشان، نرسیده به مرز اینچه برون


نشانی امور سهام :  گلستان، گرگان، بلوار ناهار خوارن، عدالت 95، ساختمان دوم سمت راست


تلفن امور سهام :    32538042 (017)


وب سایت :    www.gipciran.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: