کازرو – پتروشیمی کازرون

کازرو – پتروشیمی کازرون

 

• معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی کازرون با موضوع احداث، راه اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی تولید، بازاریابی مجاز فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آن‌ها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی مجاز به ثبت رسیده است.

این شرکت دارای سه طرح اجرائی شامل طرح پلی‌اتیلن سنگین و سبک خطی و طرح پلی‌استال در کازرون می‌باشد. طرح پلی‌اتیلن سنگین و سبک خطی پتروشیمی کازرون یکی از طرح‌هایی است که در راستای ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصاد منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینی به مساحت 53 هکتار در 35 کیلومتری شهرستان کازرون در حال احداث می‌باشد.

چشم‌انداز شرکت: یکی از سودآورترین شرکت‌های پتروشیمی در چرخه تولیدات پلیمری با اعتبار جهانی و با هدف توسعه پایدار ملی و حفظ محیط زیست

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی کازرو


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کازرو)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص کازرو


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/03/12

زیان خالص به ازای هر سهم: 15 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

 

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/16

زیان خالص به ازای هر سهم: 12 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  موضوع فعالیت شرکت احداث وراه اندازی وبهره برداری مجتمع های پتروشیمی وکارخانه های صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی مجاز ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، صادرات ، واردات وتبدیل موادپتروشیمی وشیمیائی وفرآورده های فرعی ومشتقات ذیربط آنها وانجام فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی مجاز ، فنی ومهندسی که بطور مستقیم ویاغیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .


نشانی کارخانه :  فارس، کازرون، میدان فردوسی، کیلومتر 35 جاده کازرون-فراشبند، مجتمع پتروشیمی کازرون


نشانی امور سهام :  تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان ناصری، برج کیان،ف طبقه8، واحد2


تلفن امور سهام :    88645331 (021)


وب سایت :    www.kazerunpetro.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: