ممسنی – پتروشیمی ممسنی

ممسنی – پتروشیمی ممسنی

 

• معرفی شرکت

در سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس در نیمه اردیبهشت ماه سال 86 بر احداث یک واحد تولید پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300000 تن در سال در نور آباد ممسنی تاسیس گردید و این طرح به عنوان یک طرح ملی نامگذاری شد . در تعقیب مصوبات هیأت دولت، شرکت پتروشیمی ممسنی به صورت سهامی عام تأسیس شد و در سال 1386 به ثبت رسید .

این شرکت مجری پروژه واحد تولید پلی اتیلن سنگین نور آباد ممسنی بوده ، هدف از اجرای آن در مرحله اول تولید مواد اولیه پلی اتیلن سنگین برای تامین نیاز بازارهای داخلی و تغذیه صنایع پایین دستی و در مرحله بعد صادرات محصول به بازارهای جهانی میباشد. زمین 93 هکتاری اختصاص داده شده به پروژه در تاریخ 1386/10/19 کلنگ زده شد و بدین ترتیب تاریخ شروع عملیات اجرایی طرح تعریف گردید. زمان اجرای پروژه چهار سال از زمان تامین ارز خواهد بود.

 


•نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی ممسنی


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ممسنی)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ممسنی


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/02/12

زیان خالص به ازای هر سهم: 10 ریال
سود نقدی تصویب شده:  صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/14

زیان خالص به ازای هر سهم: 6 ریال
سود نقدی تصویب شده:  صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  تولید پلی اتیلن سنگین


نشانی دفتر :  فارس ، ممسنی ، نورآباد ممسنی ، خیابان شهید مدنی ، کوچه دوم شهیدمدنی


نشانی امور سهام :  تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از ظفر نبش خیابان ناصری ، شماره 2551 ، برج کیان ، طبقه هشتم ، واحد 2


تلفن امور سهام :    88653319(021) – 42541190(071)


وب سایت :    www.mipc.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: