فسا – پتروشیمی فسا

فسا – پتروشیمی فسا

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی فسا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (فسا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص فسا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/06

سود خالص به ازای هر سهم: 26 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید و بازار یابی مجاز، صدور محصولات پتروشیمی،ذخیره، صادرات،واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنهاو انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین مربوطه


نشانی کارخانه :  فارس، شهرستان فسا، کیلومتر 20 جاده فساداراب، شهر نوبندگان


نشانی امور سهام :  شیراز، بلوار مطهری شمالی، کوچه 6، ساختمان کیمیا، طبقه 2


تلفن امور سهام :    16282596 (071)


وب سایت :    www.fapc.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: