بفجر – فجر انرژی خلیج فارس

بفجر – فجر انرژی خلیج فارس

 

• معرفی شرکت

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در سال 1377 با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت 4 تاسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال 1381 به بهره برداری رسید، با گسترش شرکت ها و افزایش اجرای طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت 2 و 3 ، شرکت فجر انرژی به منظور تامین یوتیلیتی طرح های جدید اقدام به اجرای طرح توسعه در سایت 2 نمود.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس از سال 1382 تاکنون تامین یوتیلیتی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به عهده دارد . در این مسیر به منظور افزایش سود آوری و رضایت ذینفعان جهت کسب سهم بیشتری از بازار هدف ، نسبت به فروش برق مازاد بر مصرف شرکتهای مستقر در منطقه ویژه به کشورهای همسایه اقدام می نماید.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی بفجر


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (بفجر)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص بفجر


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 1131 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1200 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  فعالیت شرکت عبارت است از تولید و توزیع سرویس های جانبی اعم از: برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، آرگون ،هوای سرویس و ابزار دقیق، انواع آبهای صنعتی و بهداشتی و تصفیه انواع پساب های صنعتی جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان بندرامام خمینی ( ره) استان خوزستان و نیز سایر فعالیتهاطبق اساسنامه شرکت می باشد.


نشانی دفتر :   تهران – بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان میرداماد – کوچه دامن افشار – پلاک 48 -طبقه دوم


نشانی امور سهام : تهران – بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان میرداماد – کوچه دامن افشار – پلاک 48 -طبقه دوم


تلفن امور سهام :   88794663(021)


وب سایت :   www.fepg.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: