شیراز – پتروشیمی شیراز

شیراز – پتروشیمی شیراز

 

• معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی شیراز بعنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1342 به منظور تولید کودهای شیمیایی ازته آغاز به فعالیت نمود.
شروع به کار شرکت با بهره برداری از 4 واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تامین سرویسهای جانبی ( آب ، برق ، بخار و هوای فشرده ) توام بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور ، طرحهای توسعه متعددی به مرحله اجرا در آمده است.
اولین طرح توسعه شرکت با بهره برداری از واحد سودااش در سال 1352 به مرحله اجرا در آمد و سپس در سال 1355 با احداث واحدهای STPP و DAP روند توسعه ادامه یافت.

با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهای قدیمی از چرخه تولید ، طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز در سال 1395 به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح سالانه 677000 تن آمونیاک و 1073000 تن اوره تولید می گردد که نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی خواهد داشت. در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شرکت برابر با 3284720 تن در سال می باشد. 

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شیراز


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شیراز)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شیراز


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/25

سود خالص به ازای هر سهم: 1273 ریال
سود نقدی تصویب شده:  صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  احداث،راه اندازی وبهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ،بازاریابی،فروش،صدور محصولات پتروشیمی،ذخیره،واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی،شیمیایی و پتروشیمیایی و فراوردهای فرعی ومشتقات ذیربط آنها


نشانی کارخانه :  فارس، شیراز، مرودشت، کیلومتر شش جاده پل خان سد درودزن


نشانی امور سهام : فارس، شیراز، مرودشت، کیلومتر شش جاده پل خان سد درودزن


تلفن امور سهام :    9-32330091 – 38213619 (071)


وب سایت :    www.spc.co.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: