داراب – پتروشیمی داراب

داراب – پتروشیمی داراب

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی داراب


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (داراب)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص داراب


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/06

سود خالص به ازای هر سهم: 28 ریال
سود نقدی تصویب شده: 3 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :   —


نشانی کارخانه :  داراب


نشانی امور سهام :  شیراز، بلوار مطهری شمالی، کوچه 6، ساختمان کیمیا، طبقه 3


تلفن امور سهام :    36282730 (071)


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: