جهرم – پتروشیمی جهرم

جهرم – پتروشیمی جهرم

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی جهرم


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (جهرم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص جهرم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/05/06

سود خالص به ازای هر سهم: 21 ریال
سود نقدی تصویب شده: 3 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :   —


نشانی کارخانه : شیراز، 35 کیلومتری جهرم


نشانی امور سهام :  شیراز، چهارراه زرگری، ابتدای بلوار مطهری، کوچه6، ساختمان کیمیا، طبقه چهارم


تلفن امور سهام :    7-07136282696 – 07136282660


وب سایت :    —


سال مالی :    12/29

 

 

 

    لینک کوتاه: