پارسیان – بیمه پارسیان

پارسیان – بیمه پارسیان

 

• معرفی شرکت

شرکت بیمه پارسیان براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و طی مجوزشماره 5200 بیمه مرکزی ایران در عرصه بیمه کشور آغاز به کار نموده است. فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی وقانون تاسیس بیمه مرکزی  ایران و اخذ مجوز فعالیت در انجام کلیه امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص می باشد.

رسالت بیمه پارسیان ، ایجاد سازمانی جهانی تراز، رقابت پذیر، متعهد نسبت به جامعه و پیشگام در ارائه خدمات متمایز به اشخاص حقیقی و حقوقی برای پوشش ریسک ها و جبران خسارت ها  و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ایمنی (شناخت،  ارزیابی، تجزیه،تحلیل و تفکیک  ریسک) جهت اخذ صحیح ترین بیمه نامه ها جهت تامین و  گسترش حداکثر پوشش بیمه ای همراه با کاهش هزینه های بیمه گذار می باشد.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی پارسیان


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (پارسیان)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص پارسیان


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/03/31

سود خالص به ازای هر سهم: 286 ریال
سود نقدی تصویب شده: 250 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/03/10

سود خالص به ازای هر سهم: 256 ریال
سود نقدی تصویب شده: 283 ریال


 

موضوع فعالیت :  انجام عملیات بیمه ای مستقیم – تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور – قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی – سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی


نشانی دفتر :   تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک 22، طبقه چهارم


نشانی امور سهام : شیراز – کیلومتر دوم بلوار مدرس – کارخانجات مخابراتی ایران


تلفن امور سهام :   8259 (021)


وب سایت :   www.parsianinsurance.ir


سال مالی :    12/29

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: