وکبهمن – مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

وکبهمن – مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

تاریخچه :

مجموعه شامل مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) و شرکت های وابسته به آن است . شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می گردد .

این شرکت سرمایه گذاری به شناسه ملی 10100945346 در تاریخ 1362/7/3 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. طی شماره 49356 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره 10817 مورخ 1389/10/13 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید .

شرکت (وکبهمن) به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/4/7 به شرکت سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ 1399/5/27 با نماد وکبهمن در بازار اول فرابورس درج نماد گردید و در تاریخ 1399/9/19 عرضه عمومی شد . در حال حاضر شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن از واحدهای فرعی بانک سینا است و واحد نهایی گروه ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد .

نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد بن بست نهم پلاک یک می باشد.


فعالیت های اصلی و فرعی :

موضوع فعالیت کوثر بهمن طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از :

الف – موضوع فعالیت های اصلی :

1 . سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع. به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگیرد یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .

2 . سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب – موضوع فعالیت های فرعی :

1 – سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز

2 – سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع. به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد .

3 – سرمایه گذاری در دارایی های فیریکی پروژه های تولید و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

4 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار . تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

5 – شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تسهیل دارایی نماید. اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

6 – انجام مطالعات ملی و اقتصادی در بازارهای پول ، اعتبار ، سرمایه و بیمه

ج – فعالیت اصلی شرکت(وکبهمن) طی سال مورد گزارش سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و شرکت های وابسته آن عمدتا در زمینه های ارائه . ایجاد . راهبری و اداره خدمات پرداخت الکترونیک و سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و توسعه شرکتها است .


وب سایت : https://kosarbahman.com

    لینک کوتاه: