وکاسپی – اعتباری کاسپین

وکاسپی – اعتباری کاسپین

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وکاسپی


 

 

نشانی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، کوچه دهم غربی، پلاک ۵

شماره تلفن : 42759

وب سایت : https://www.caspianci.ir

حسابرس : دایا رهیافت

سرمایه :  3000000

سال مالی : 12/29

شناسه ملی : 14005432871

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: