وهنر – گروه توسعه هنر ایران

وهنر – گروه توسعه هنر ایران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی وهنر


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (وهنر)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص وهنر


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/01/26

سود خالص به ازای هر سهم: 361 ریال
سود نقدی تصویب شده: 171 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/31

سود خالص به ازای هر سهم: 260 ریال
سود نقدی تصویب شده: 78 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  فعالیت های هنری ، سرگرمی و خلاقانه


نشانی دفتر :   تهران ، بزرگراه چمران خیابان یمن ، خیابان مقدس اردبیلی ، شماره 178 ساختمان ملل طبقه اول


نشانی امور سهام : تهران ، بزرگراه چمران خیابان یمن ، خیابان مقدس اردبیلی ، شماره 178 ساختمان ملل طبقه اول


تلفن امور سهام :   26294308 – 26294315 (021)


وب سایت :   www.irantosehonar.ir


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: