ولقمان – سرمایه گذاری لقمان

ولقمان – سرمایه گذاری لقمان

تاریخچه :

شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار محسوب می گردد . شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) در تاریخ 1383/11/3 و طی شماره 239310 و شناسه ملی 10102801085 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد. با شماره 11657 در تاریخ 1398/4/31 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید . نشانی مرکز اصلی شرکت : تهران – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) – خیابان چهاردهم – پلاک سه – طبقه دوم و سوم می باشد .


فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری لقمان طبق ماده 3 اساسنامه به شرح زیر می باشد :

فعالیت اصلی :

  1. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای نیابد .
  2. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

فعالیت فرعی :

  1. سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانکی و گواهی های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز .
  2. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای بیابد .
  3. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع .
  4. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار و تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
  5. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات بانکی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند .

*فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش عمدتا خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی ، فرابورسی و واحدهای صندوق سرمایه گذاری می باشد .


وب سایت : https://linvestco.ir

    لینک کوتاه: