وطوبی – سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب سود

نشانی دفتر و امور سهام: تهران خیابان جلال آل احمد نرسیده به اشرفی اصفهانی پلاک 453

سایت: http://www.eqtesadeshahr.ir

    لینک کوتاه: