وسپهر – سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات

وسپهر – سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

تاریخچه فعالیت شرکت :

در راستای ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری و مادر (هلدینگ) منسجم ، قوی و حرفه ای ، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) ، به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک صادرات ایران با سرمایه اسمی 600 میلیارد ریال تاسیس شد.

شرکت در تاریخ 1393/8/14 با شناسه ملی 14004518505 و شماره ثبت 462901 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسید . در تاریخ 1399/3/7 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ، این گروه مالی از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد . عنوان شرکت از گروه مالی سپهر صادرات به ((سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات)) تغییر کرد . تغییرات مذکور در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. در تاریخ 1399/3/21 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ 1399/4/8 تحت شماره 11728 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی به ثبت رسید . در تاریخ 1399/6/18 نام این شرکت(وسپهر) در فهرست ناشران اوراق بهادار فرابورس درج گردید . سهام شرکت در تاریخ 1399/7/2 در فرابورس عرضه شد .

هدف تاسیس:

بانک صادرات ایران به منظور مدیریت موثر شرکت های تابعه و وابسته و مقابله با تهدیدها و محدودیت ها ، تدابیری را اتخاذ نمود. نتیجه آن توجه بیشتر و نگرش تخصصی به مدیریت شرکت های سرمایه پذیر با برنامه ریزی اقتصادی منظم و سرمایه گذاری پربازده به منظور حداکثر سازی ثروت سهامداران با بهره گیری از کارشناسان و مدیران متخصص و خبره بازار پول و سرمایه است .

نتیجه این تمهیدات ، ایجاد شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با شایستگی های خاص و متمایز از فرآیندهای بانکداری بود. این گروه با درک شرایط و  پیچیدگی های سازمانی و مدیریتی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت هر یک از شرکتهای تابعه و بهره گیری از ستادی هوشمند برای بهبود عملکرد و افزایش سود اقتصادی ناشی از سرمایه گذاریها، فعالیت شتابنده ای را در دستیابی به اهداف مورد نظر بانک به عمل آورد .

اعمال مدیریت حرفه ای و تخصصی شرکت های سرمایه پذیر ، تجمیع سرمایه گذاری ها ، تسریع در طرح های سرمایه گذاری بازار اولیه و کمک به سود آوری بانک و همچنین اجرای سیاست محدود نمودن بنگاه داری بانک ، انگیزه اصلی تاسیس این گروه مالی سپهر صادرات از جانب بانک صادرات ایران است .


موضوع فعالیت شرکت :

الف) موضوع فعالیت شرکت اصلی

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات طبق ماده 3 اساسنامه ، عبارت است از :

  1. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .
  2. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

ب ) موضوع فعالیت شرکت های فرعی

1 – سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده های بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز

2 – سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد .

3 – سرمایه گذاری در دارایی های فیریکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

4 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

4.1پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

4.2تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

4.3مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4.4تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

5 – شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید. اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند .


وب سایت : https://sepehrsaderat.com

    لینک کوتاه: