وامیر – گروه صنعتی و معدنی امیر

وامیر – گروه صنعتی و معدنی امیر

تاریخچه :

شرکت گروه شامل شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است . شماره شناسه ملی شرکت 10100747077 و کد اقتصادی آن 411113874568 است .

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر (سهامی عام) در تاریخ 29 تیرماه 1356 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و به شماره 29247 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .

نوع شرکت در تاریخ 1376/12/11 به سهامی عام تبدیل شده است و برحسب نامه شماره 11572 مورخ 1397/1/5 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ثبت شد. در تاریخ 1398/8/27 نماد شرکت به نام (وامیر) در بازار پایه (ج) فرابورس درج شد و در تاریخ 1399/6/3 به بازار پایه زرد فرابورس انتقال یافت و از تاریخ 1400/11/17 در بازار پایه زرد فرابورس معامله گردید .

مرکز اصلی شرکت در تهران ، بولوار نلسون ماندلا ، خیابان گلفام ، پلاک 10 ، طبقه 4 واقع است .


فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت به تفضیل در ماده 2 اساسنامه توضیح داده شده است . به موجب مفاد ماده مذکور ، فعالیت اصلی شرکت عبارت است از :

  • سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی اعم از صنعتی – معدنی – کشاورزی – خدماتی – بازرگانی
  • خرید و فروش سهام
  • مشارکت در شرکت های جدید التاسیس

نشانی دفتر : تهران خیابان ولیعصر ایستگاه توانیر بن بست بخشندگان پلاک 2303 طبقه ششم واحد 603


نشانی امور سهام : تهران خیابان ولیعصر ایستگاه توانیر بن بست بخشندگان ساختمان مدیکو طبقه ششم واحد 603


شماره تلفن : 02188663456


وب سایت : www.amirholding.com

    لینک کوتاه: