هوش مالی تفکری هوشمندانه

هوش مالی:

با توجه به وضعیت کنونی و بحران های اقتصادی یکی از مهم ترین هوش ها در زندگی هوش مالی و هوش اقتصادی است، روشی که نتیجه اش مدیریت امور مالی و رسیدن به استقلال مالی است.

افزایش میل به آگاهی از مسایل مالی و کسب کیفیت مقبول از زندگی، در سایه آموزش اصول مقدماتی و پایه ای هوش مالی امکان پذیر خواهد شد.

هوش مالی یک متغیر مهم برای شرکت کنندگان در بازار سهام است، که باید به طرز صحیحی پرورش یافته و تقویت شود در این صورت است که درک اطلاعات مالی پیچیده سهل تر از قبل خواهد شد.

چگونگی رفتار با پول، حفاظت، برنامه ریزی و بودجه بندی پول را می توان در زمره هوش مالی در نظر گرفت.

هوش مالی و درجه ریسک پذیری:

پژوهش های متعددی وجود دارد که نشان می دهند که هوش مالی قدرت و توانایی پیش بینی ریسک پذیری را دارد. اگر چه در این بین نمی توان وجود ریسک های پیش بینی نشده را انکار کرد.

بدیهی است که درجه پذیرش افراد در ریسک پذیری متفاوت است. و منشا این تفاوت را می توان در دانش، هوشیاری مالی و منحنی تجربه سرمایه گذاری هر فرد یافت. واضح است که قدرت تجزیه و تحلیل هر فرد، از اطلاعات خرد و کلان مالی به شناخت وی از امور و مبانی سرمایه گذاری و نبوغ مالی وی بستگی دارد.

هوش مالیهوش مالی چه چیزی را بیان می کند؟

هوش مالی به وضوح بیان می کند که یک فرد تا چه حد قادر است مشکلات مالی را به بهترین نحو ممکن از پیش روی خود بردارد؟ یا چگونه و کجا می تواند سرمایه گذاری مناسبی را تجربه کند؟قطعا افزایش هوش مالی و مهارت های مدیریت مالی می تواند رمز گشا باشد.

اینکه به پول و امور مالی خود به نحو شایسته تری نسبت به گذشته نگاه کنید و به هوش مالی خود اجازه درگیر شدن و کنکاش دهید، این تفکر هوشمندانه باعث خواهد شد کارهای جالب تر و بهتری با پول و سرمایه خود انجام دهید.

بازار مالی در اقتصاد نوین یک ابزار با اهمیت برای سرمایه گذاری تلقی می شود،سرمایه گذاری در انواع سپرده های مدت دار، خرید اوراق مشارکت و در نهایت بورس اوراق بهادار که نماد اقتصاد سرمایه داری محسوب می شود، نیازمند یک رفتار برنامه ریزی شده است که از هوش مالی نشات می گیرد. زیرا که در دنیای واقعی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، که به نوعی هزینه مبادله محسوب می شود.

حال سرمایه گذاری در بورس چقدر می تواند مزیت زا باشد؟ این مزیت ممکن است جنبه مالی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین برای اینکه فرد هماهنگی لازم، با این نوآوری مالی را داشته باشد لازم است تا سطح تحمل ریسک را با دریافت آموزش های مالی در راستای بهبود هوش مالی افزایش دهد.


 

• فایل های مرتبط

هوش مالی (۱۷ صفحه)

افزایش هوش مالی به روش رابرت کیوساکی (1) (۱۵ صفحه)

افزایش هوش مالی به روش رابرت کیوساکی (2) (۱۴ صفحه)

افزایش هوش مالی به روش رابرت کیوساکی (3) (۱۷ صفحه)

افزایش هوش مالی به روش رابرت کیوساکی (4) (۱۶ صفحه)

افزایش هوش مالی به روش رابرت کیوساکی (5) (۱۷ صفحه)

سرمایه گذار هوشمند (۲۴ صفحه)

    لینک کوتاه: