هزینه فرصت در علم اقتصاد

هزینه فرصت

هزینه فرصت یکی از اصطلاحات وابسته به آموزش بورس می باشد که هم در زندگی روزمره جوامع انسانی دارای اهمیت می باشد و در حال رخ دادن است و هم در مفاهیم وابسته به بورس و سرمایه بسیار حائز اهمیت می باشد. برای اینکه با این مفهوم اقتصادی بیشتر آشنا شویم، به ارائه تعاریفی از آن می پردازیم تا مطلب واضح تر در ذهن ها جای گیرد.
تعریف هزینه فرصت

هزینه فرصت به معنای سودی است که پیش روی فرد قرار می گیرد ولی بنا به شرایط مختلفی از آن سر باز می زند و به یک کار دیگری مشغول می شود؛ لذا هزینه فرصت خود را از دست می دهد. به واقع هزینه فرصت زمانی رخ می دهد که همزمان برای یک فرد دو یا چند ایده و کار مختلف پیش می آید که عملا انجام دادن همگی آن ها با یکدیگر ممکن است. در نتیجه به یک کار روی می آورد و از کار دیگر صرف نظر می کند. به این از دست دادن فرصت بدست آمده برای دستیابی به سود، هزینه فرصت اطلاق می گردد. ما در زندگی روزمره خویش بارها با این اصطلاح مواجه می گردیم و بر سر دو راهی مجبور به گزینش یک انتخاب و از دست دادن انتخاب دیگر هستیم.

هزینه فرصت

هزینه فرصت در علم اقتصاد

پس به صورت کلی در علم اقتصاد به از دست دادن منافع یک فرصت در راستای پرداختن به فرصت های دیگر، هزینه فرصت گفته می شود. این مفهوم در علم اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و سابقه ای دیرینه دارد. بنابراین با آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی می توان به ارائه راهکارهایی بهترین تصمیم را گرفت.

در بحث سرمایه گذاری ممکن است یک شرکت با به چنگ آویختن به سمت یک سود، فرصت به دست آوردن سود در سرمایه گذاری دیگری را به اجبار از دست بدهد. بنابراین می توان اذعان داشت که این مفهوم کارآمد اقتصادی برای تصمیم گیری و ارزیابی میان گزینش چندین کار می باشد تا با شما این قدرت و بینش را بدهد که با انتخاب خود سود و زیان ناشی از آن را با شیوه موثرتری بررسی نمایید و از زمان به بهترین شیوه استفاده کنید که این مفهوم در زندگی روزمره جوامع بشری بسیار حائز اهمیت می باشد.

تفاوت هزینه فرصت با ریسک

هزینه فرصت با ریسک تقریبا شبیه به همدیگر هستند ولی در این بین تفاوت هایی هم ملاحظه می گردد که در اینجا به این تفاوت ها خواهیم پرداخت.

تفاوت هزینه فرصت با ریسک

مهمترین و کلیدی ترین تفاوت میان این دو مفهوم این می باشد که ریسک در واقع تفاوت میان عملکرد فعلی یک سرمایه گذاری و عملکرد پیش بینی شده همان سرمایه گذاری می باشد. این در حالی است که هزینه فرصت به معنای تفاوت عملکرد فعلی یک سرمایه گذاری با سرمایه گذاری دیگری غیر از عملکرد همان سرمایه گذاری برخلاف ریسک می باشد. پس با توجه به این تفاوتی که میان هزینه فرصت و ریسک وجود دارد، می توان این دو مفهوم و اصطلاح را از یکدیگر تفکیک نمود.

    لینک کوتاه: