هجرت – پخش هجرت

هجرت – پخش هجرت

تاریخچه فعالیت شرکت :

شرکت پخش هجرت (سهامی عام) به شناسه ملی ١٠١٠٠۴١٨۵۶٧ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در تاریخ 1344/9/15 طی گواهی شماره ١٠٣٠۴ بنام شرکت تهران فارما (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ فوق الذکر شروع به بهره برداری نمود.

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1363/1/18 به شرکت پخش هجرت (سهامی خاص) تغییر نام داد. در تاریخ 1375/8/1 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1398/4/11 با شماره ١١۶۵۴ در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شد.

درحال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (فرعی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تأمین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران- خ طالقانی غربی- پلاک ۵۵۶ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران و ١٨ شهرستان واقع است.


فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ٢ اساسنامه، عبارت است از :

1 . خرید، فروش، واردات، صادرات هر گونه مواد و محصولات دارویی ، بهداشتی ، آرایشی ،تجهیزات پزشکی

2 . سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها

3 . انعقاد قراردادهای مربوط به دادن و گرفتن حق امتیاز مربوط به تولید و توزیع محصولات فوق

4 . انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در خصوص محصولات مذکور

*فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش خرید و فروش هر گونه مواد و محصولات دارویی بوده است .


نشانی دفتر: تهران، خیابان طالقانی غربی، نبش خیابان فریمان، پلاک 556


نشانی امور سهام : تهران، خیابان طالقانی غربی، نبش خیابان فریمان، پلاک 556


تلفن امور سهام :    2-66461091 – 66468015  (021)


وب سایت :    www.hejratco.com

    لینک کوتاه: