چنوپا – نیوپان 22 بهمن

چنوپا – نیوپان 22 بهمن

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی چنوپا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (چنوپا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص چنوپا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/30

سود خالص به ازای هر سهم: 1046 ریال
سود نقدی تصویب شده: 500 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/30

زیان خالص به ازای هر سهم: 299 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :    تولید اوراق فشرده چوبی نئوپان و روکش ملامینه و نئوپان روکش شده از خرده چوب و هیزم و سایر مواد قابل استفاده در صنعت تولید نئوپان

نشانی :    مازندران بهشهرخلیل شهر

شماره تلفن :            02188741506

نشانی دفتر :            تهران خ میرعماد خ 13 پ 40 طبقه دوم واحد 9

نشانی امور سهام : مازندران – بهشهر – گیلومتر 8 جاده گرگان – خلیل شهر

ایمیل :     neopan22bahman@yahoo.com

سال مالی :              06/31

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: