غپونه – نوش پونه مشهد

غپونه – نوش پونه مشهد

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی غپونه


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (غپونه)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص غپونه


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 809 ریال
سود نقدی تصویب شده: 647 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید و خرید و فروش مواداولیه و محصولات کشاورزی و غذایی و…


نشانی دفتر : بهارستان 2، پلاک 4


نشانی امور سهام : کیلومتر 16 جاده قوچان بعد از نیروگاه توس


تلفن امور سهام :    37501000 – 37501 (051)


وب سایت :    www.tabarok.ir


سال مالی :    12/29

 

 

    لینک کوتاه: