ثنوسا – نوسازی و ساختمان تهران

ثنوسا – نوسازی و ساختمان تهران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی ثنوسا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثنوسا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثنوسا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/24

زیان خالص به ازای هر سهم: 117 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/26

زیان خالص به ازای هر سهم: 369 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  انبوه سازی و املاک و سرمایه گذاریها


نشانی دفتر :   تهران – خیابان میرزای شیرازی بالاتر از خیابان مطهری – کوچه شهدا – پلاک 21


نشانی امور سهام : تهران – خیابان میرزای شیرازی بالاتر از خیابان مطهری – کوچه شهدا – پلاک 21


تلفن امور سهام :   88704777 (021)


وب سایت :  www.nosa-eng.com


سال مالی :     06/31

 

    لینک کوتاه: