نکالا – نهادهای مالی بورس کالای ایران

نکالا – نهادهای مالی بورس کالای ایران

 

•نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی نکالا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (نکالا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص نکالا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/04/29

سود خالص به ازای هر سهم: 697 ریال
سود نقدی تصویب شده: 150 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

[ttmgafixednotif]


 

گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه: اداره ی بازارهای مالی

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: