شبهرن – نفت بهران

شبهرن – نفت بهران

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی شبهرن


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (شبهرن)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص شبهرن


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/04/31

سود خالص به ازای هر سهم: 3351 ریال
سود نقدی تصویب شده: 2700 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16

سود خالص به ازای هر سهم: 2798 ریال
سود نقدی تصویب شده: 2640 ریال


 

موضوع فعالیت :  طبق ماده 3 اساسنامه فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : – تأسیس و ساخت و اداره نمودن پالایشگاه روغن موتور و روغنهای صنعتی و محصولات جانبی آن در ایران و تخلیط و بسته بندی و تهیه ظروف مربوطه.


نشانی دفتر :   تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی(ظفر)، نبش کوچه شریفی، پلاک 2


نشانی امور سهام : تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی(ظفر)، نبش کوچه شریفی، پلاک 2


تلفن امور سهام :   22922500 (021)


وب سایت :   www.behranoil.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: