میهن – بیمه میهن

میهن – بیمه میهن

 

• معرفی شرکت

شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷در اداره ثبت شرکت‌ های تهران به ثبت رسید و پروانه فعالیت آن به وسیله بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۸​۹۱۱ در تاریخ ۱۶ بهمن همان سال صادر گردیده‌ است.

شرکت بیمه میهن (سهامی عام) با ارائه کلیه خدمات بیمه گری در بازار صنعت بیمه در رشته های بیمه های خودرو ، آتش سوزی ، باربری ، مسئولیت ، مهندسی ، کشتی ، هواپیما ، درمان ، انواع حوادث انفرادی و گروهی ، عمر انفرادی و گروهی ، مسافرتی خارج از کشور و عمر و سرمایه گذاری فعالیت می نماید.

بیاینه چشم انداز شرکت بیمه میهن : میهن ، بیمه هر ایرانی

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی میهن


• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

نمودار سود نقدی و سود خالص میهن


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/30

زیان خالص به ازای هر سهم: 6 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  1- انجام عملیات بیمه ای مستقیم درانواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی 2- تحصیل پوشش های بیمه های اتکائی از سایر شرکت های بیمه در چارچوب ظرفیت مجاز نگهداری تایید شده بیمه مرکزی ایران 3- قبول بیمه های اتکائی 4- سرمایه گذاری


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، نبش خیابان بیست و هشتم ، شماره 90


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، نبش خیابان بیست و هشتم ، شماره 90


تلفن امور سهام :   87795000 (021)


وب سایت :   www.mihaninsurance.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: