موازنه بین ریسک و بازده در بورس

بین ریسک و بازده در بورس موازنه برقرار است:

اینطور به نظر میرسد که اکثر سرمایه گذارها در بیشتر از یک قلم دارایی، سرمایه گذاری می کنند. و خود را ملزم به انتخاب پرتفوی (مجموعه ای از سهام شرکت های مختلف) می کنند. بنابراین نتیجه ای که از مشاهده این رفتار می توان گرفت، این است که سرمایه گذاران به ریسک و بازده در بورس به صورت همزمان تاکید دارند. شاید بتوان این رفتار را اینگونه توجیه کرد که:

در ذات اکثر انسانها تمایل به ریسک کمتر موج میزند. البته اگر قرار باشد ریسک پذیری افراد را مورد مقایسه قرار دهیم می توانیم درجه ریسک پذیری در افراد را به عوامل زیر مرتبط بدانیم:

• ویژگی های شخصیتی، عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی،
• طول مدت سرمایه گذاری
• میزان بازده مورد انتظار
• میزان آورده نقدی یا غیرنقدی

در دنیای واقعی بازار بورس، سرمایه گذارها با انتخاب مجموعه متنوعی از سرمایه گذاری ها و گونه سازی سهام شرکت های مختلف، به دنبال آن هستند که ریسک را کاهش دهند بدون انکه کاهش در نرخ بازده مورد انتظار شان رخ دهد.

ریسک و بازده در بورس

ریسک و بازده در بورس می تواند نشات گرفته از عوامل مختلفی باشد:

در مورد شرکت های سرمایه پذیر، پدیده ریسک می تواند متاثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. و این عین حقیقت است. حال سرمایه گذار در صورتی که سبد پرتفوی خود را از سهام شرکت هایی که کالاها و خدمات جانشین دارند انتخاب کند، ویژگی جانشینی تا حدودی ریسک را کاهش خواهد داد. در این صورت به هنگام وقوع حادثه ای که منجر به کاهش بازده یک سهام شود، بازده اضافی در کالای جانشین آن را جبران خواهد کرد.

برای همین است که ریسک و بازده در بورس در کنار هم به کار می روند. تمام معاملات بازار سرمایه، این دو پدیده را در خود جای داده است. بنابراین بازار سرمایه نگاه حداقل دو سویه را می طلبد. ریسک و بازده در بورس دو سوی مهم معاملات بورسی هستند.

شکاف بین بازده واقعی با بازده مورد انتظار سرمایه گذار، تداعی گر واژه ریسک است. و آنچه مربوط به ریسک است، واژه عدم اطمینان را به چالش می کشد. حال هر چقدربرای افزایش اطمینان بکوشیم، پیمودن مراحلی چون اموزش گام به گام بازار بورس، به کار بردن تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بورس، به کار گیری روش مدرن پورتفولیو در بورس، و آموزش تابلو خوانی و …. واژه ریسک را کمرنگ تر خواهد کرد.

برقراری موازنه بین ریسک و بازده در بورس ، بیان می دارد که هر اندازه که سرمایه گذار بازده بیشتری را مد نظر خود گیرد، بایستی تحمل ریسک بیشتری را نیز داشته باشد.در واقع سرمایه گذار با قبول ریسک، مستحق بازده بیشتری می شود.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.


 

• فایل های مرتبط

مفاهیم ریسک و بازده (۲۴ صفحه)

ریسک و بازده (۱۳ صفحه)

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- مفهوم ریسک و بازده (۱)

 

۲- مفهوم ریسک و بازده (۲)

 

۳- مفهوم ریسک و بازده (۳)

 

۴- مفهوم ریسک و بازده (۴)

 

۵- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت اول) 

 

۶- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت دوم) 

 

    لینک کوتاه: