خفناور – مهندسی صنعتی روان فن آور

خفناور – مهندسی صنعتی روان فن آور

 

• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی خفناور


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (خفناور)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص خفناور


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/05/13

سود خالص به ازای هر سهم: 89 ریال
سود نقدی تصویب شده: 40 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید انواع بلبرینگ و قطعات خودرو سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و فروش واحدهای ایجاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های مختلف


نشانی دفتر :   گلپایگان ، شهرک صنعتی سایپا ، شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور


نشانی امور سهام : گلپایگان ، شهرک صنعتی سایپا ، شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور


تلفن امور سهام :     57248106 (031)


وب سایت :   www.rafaco.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: