زپارس – ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

زپارس – ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

 

• معرفی شرکت

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در اواخر سال 1366 با مشارکت بانک ملی ایران با نسبت 51% سهام و شـرکت سهامی کشت و صنعت و دامپــروری مغـان با 49% سهام و با سرمایه اولیه حدود 53 میلیارد ریال {27 میلیارد  ریال بصورت آورده نقدی بانک ملی ایران و 26 میلیارد ریال دیگر بصورت آورده غیر نقدی «ارزش زمین» توسط شرکت مغان} فعالیت خود را در مساحت 18064 هکتار با اهـداف :

  •  1 – عمران اراضی از طریق تأمین ، انتقال و توزیع آب
  •  2 – اجرای پروژه‌های تولید محصولات و نهاده‌های کشاورزی
  •  3 – اجرای پروژه‌های تبدیل و تکمیل محصولات زراعی و دامی
  •  4 – بالابردن میزان اشتغال مفید و مولد در این منطقه محروم.
  •  5 – استفاده از سرمایه‌های مردمی بانکهای کشور بجای منابع صرفاً دولتی

آغاز نمود.

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی زپارس


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (زپارس)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص زپارس


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/02/21

سود خالص به ازای هر سهم: 879 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/28

سود خالص به ازای هر سهم: 879 ریال
سود نقدی تصویب شده: 750 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


 

موضوع فعالیت :  تهیه واجرای طرحهای مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت ، دامپروری ، پرورش طیور ، آبزیان ، باغداری وتولید محصولات خارج از فصل وگلخانه ای وغیره


نشانی دفتر :   اردبیل ، مغان ، پارس آباد ، جاده پروژه منطقه عملیاتی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  


نشانی امور سهام : اردبیل ، مغان ، پارس آباد ، جاده پروژه منطقه عملیاتی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 


تلفن امور سهام :     3-32175001 (045)


وب سایت :   www.parsagroinc.ir


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: