کمنگنز – معادن منگنز ایران

کمنگنز – معادن منگنز ایران

 

• معرفی شرکت

شرکت معادن منگنز ایران در تاریخ 1342/05/06 با نام شرکت سهامی معادن منگنز شاهرخ تأسیس شده و به ثبت رسیده است. پس از آن، نام شرکت به معادن منگنز ایران تغییر یافت و مرکز اصلی شرکت از تهران به قم منتقل گردیده و شرکت در سال 1381 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

شرکت معادن منگنز ایران با برخورداری از 5 میلیون تن ذخیره قطعی و 3/5 میلیون تن ذخیره احتمالی ، بزرگترین معدن سنگ منگنز در خاورمیانه بوده و به عنوان عمده‌ ترین تأمین‌ کننده سنگ منگنز مورد نیاز صنعت شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به شمار می‌رود و با حداقل تولید سالیانه یکصد هزار تن سنگ منگنز ، رتبه بزرگترین تولید کننده منگنز ایران و خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

معادن منگنز ایران در فاصله زمانی 1376 تا 1389 در مقاطع مختلف موفق به کسب عنوان نمونه کشوری و استانی گردیده است.

 


• نمودار قیمتی (کمنگنز) :

 

نمودار قیمتی کمنگنز


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (کمنگنز)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص کمنگنز


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1399/03/27

سود خالص به ازای هر سهم: 3040 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1150 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/03/23

سود خالص به ازای هر سهم: 1435 ریال
سود نقدی تصویب شده: 1380 ریال


 

موضوع فعالیت :  اکتشاف ، استخراج ، تغلیظ و آرایش مواد معدنی


نشانی کارخانه :   قم ، کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان ، 13 کیلومتر به سمت روستای و نارچ


نشانی امور سهام :  اصفهان ، خیابان محتشم کاشانی ، کوچه بیژن ، پلاک 90


تلفن امور سهام :   31413 (031)


وب سایت :   www.irmanganese.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: